Σκοπός της δράσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών με Μεσογειακά κράτη και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και ειδικότερα τις Τοπικές Αρχές τους, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ανάγκες όσον αφορά στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από ένα κοινό δίκτυο και η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται όσον αφορά την ένταξη. Το δίκτυο θα συλλέξει καλές πρακτικές και θα αναπτύξει ευκαιρίες κατάρτισης για λειτουργούς των τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ δήμων, οργανωτικών δομών και πρακτικών διαχείρισης ένταξης και διαφορετικότητας.

Στη δράση συμμετέχουν άμεσα Δήμοι οι οποίο καλύπτουν όλη την ελεύθερη Κύπρο, ο Δήμος Πάφου, ο Δήμος Έγκωμης, ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, ο Δήμος Αγίου Δομετίου και ο Δήμος Δερύνειας, επίσης συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η INNOVADE. Επιπλέον τη Δράση υποστηρίζουν το  International Organization for Migration, η Ένωση Δήμων Κύπρου, το Δίκτυο Νησιωτικών Τοπικών Αρχών της ΕΕ, το Mediterranean Migration Network, οι Δήμοι Citta di Castello (Ιταλία), Velenje (Σλοβενία), Birgu Municipality (Μάλτα) και διάφορες τοπικές αρχές όπου θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του δικτύου και στην υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων.

Ο Γενικός Σκοπός της Δράσης D1 αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών με κράτη μέλη της Ε.Ε τα οποία αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ανάγκες όσων αφορά στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από ένα κοινό δίκτυο και βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται όσον αφορά την ένταξη.Αναβάθμιση, ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη πολύπλευρων δικτύων συνεργασίας μεταξύ Τοπικών Αρχών (ΤΑ) της ΕΕ και όχι μόνο. Αποτύπωση, συγκέντρωση και ανταλλαγή γνώσεων, κατάρτισης, ειδικεύσεων...

Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Δράσης ΕΔΔ είναι: Εντοπισμός και Πρόσκληση Τοπικών Αρχών σε Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για συμμετοχή στο Δίκτυο. Μέρος αυτής της δραστηριότητας θα είναι και η ανίχνευση και εντοπισμός οργανωμένων συνόλων που ασχολούνται με το πεδίο της μετανάστευσης και ανεπίσημων ομάδων μεταναστών σε τοπικό επίπεδο και η Δημιουργία τοπικών δικτύων μετανάστευσης (ως υπο-ομάδες του μεγαλύτερου δικτύου)...