Μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων (http://municipalitiesnet.eu/), πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Δήμο Μονάχου (Γερμανία), μεταξύ 24-26 Ιουνίου 2015.  Στην εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετείχαν ο Επικεφαλής Κλάδου Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η Υπεύθυνη Δράσης,  Λειτουργός Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης του  Υπουργείου Εσωτερικών, ο  Δήμαρχος Δερύνειας, Λειτουργοί των Δήμων  Έγκωμης,  Πάφου, Αγίου Αθανασίου και Αγίου Δομετίου καθώς και οι Εκτελεστικός Διευθυντής και βοηθός Διευθυντής της  CARDET που είναι ο τελικός δικαιούχος της Δράσης.

Ο στόχος  της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών για  τον ρόλο των τοπικών αρχών στη διαχείριση της μετανάστευσης και της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες καθώς και η μεγιστοποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού  των Δήμων για καλύτερη διαχείριση των μεταναστών και συμμετοχή  τους  σε  διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να  επισκεφτούν το καταφύγιο  για ασυνόδευτα παιδία που βρίσκεται στο Μόναχο, να συναντηθούν με Κοινωνικούς Λειτουργούς και να ανταλλάξουν απόψεις για τους τρόπους διαχείρισης των μεταναστών και των αιτητών πολιτικού ασύλου καθώς και  να συζητήσουν τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταναστευτική πολιτική.